sábado, 26 de mayo de 2012

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Muchos han oído hablar de la inteligencia emocional, de hecho se trata de dos palabras que desde hace unos años se están introduciendo en nuestro vocabulario, aunque realmente algunas personas no saben exactamente que engloban.


En el ámbito de la psicología,a partir del año 1983, se empezó a creer en que el ser humano,en su complejidad, poseía distintos tipos de inteligencia:


- una que guardaba relación con su la capacidad de comprender las intenciones, los deseos y motivaciones de los demás, llamada inteligencia interpersonal.- y otra que tiene que tenia que ver con la capacidad de comprenderse a uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios, llamada inteligencia intrapersonal.
Muchos autores, llevan años trabajando e intentando entender que es la inteligencia y aquello que engloba, pero mayormente coinciden en el hecho de que no se puede limitar la inteligencia al análisis del coeficiente intelectual.

Según Goleman, el padre del término “Inteligencia emocional” considera que:


“El coeficiente intelectual (CI) contribuye con apenas un 20% de nuestro éxito en la vida, el 80% restante es el resultado de la inteligencia emocional”Hay muchos que creerán que a simple vista, parece un porcentaje muy elevado, otorgar el 80% del éxito de un individuo a la inteligencia emocional, así que vamos a señalar que capacidades englobaría la inteligencia emocional:1. Auto-conocimiento y Auto-control: Es una habilidad que nos permite controlar nuestras propias emociones, pensamientos y acciones, con la intención de obtener una recompensa posterior.


Para poder disponer de un correcto auto-control, es imprescindible conocer nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles.


2. Empatia: se trata de la capacidad de una persona para entender al otro en sus percepciones cognitivas y emocionales y ser capaz de trasmitir esa comprensión.


3. Asertividad: capacidad para auto-afirmar tus propios derechos, sin dejarse manipular ni intentar manipular al otro.


4. Manejo de las relaciones interpersonales: habilidad para gestionar de manera adecuada las relaciones con cada una de las personas que conforman tu entorno social.

5. Toma de decisiones: capacidad para lograr tomar las decisiones de manera que predomine la satisfacción de la persona que las está llevando a cabo.


6. Solución de problemas: habilidad para tener un buen manejo de las problemáticas diárias y alcanzar de manera solvente las soluciones.7.Manejo de habilidades y emociones: capacidad para manejar de manera adecuada nuestras propias habilidades y emociones. El dolor es un sentimiento muy humano, pero desagradable, el saber gestionarlo hace más liviano y llevadero.
Todo este conjunto de habilidades conforman la llamada Inteligencia Emocional, que se conforma gracias a la personalidad de cada individuo y su aprendizaje/ experiencia diaria. Por este motivo, parece totalmente lógico pensar que el ser humano tiene plena capacidad para modificar-lo, gestionarlo, potenciarlo e incluso desarrollarlo.
Psicoespai, Centre d' atenció psicològica

viernes, 4 de mayo de 2012

Ordinadors a les aules


Des de fa alguns mesos reben diverses peticions en relació a l'ús de les TIC's a les escoles. Com es sabeu, fa un parell d'anys la Generalitat va aprovar l'ús massiu dels ordinadors a les aules de les nostres escoles, sobretot en educació secundaria. Aquesta petita reflexió no pretén ser una critica a aquesta decisió, sinó un recull de consells per aquells pares que darrerament es troben amb fills amb un assoliment educatiu en constant davallada, principalment per l'ús abusiu de les noves tecnologies.

Tot i que en teoria l'ús d'internet a les escoles està limitat a través de firewall o bé programes especialitzats, els nostres fills tenen molta destresa amb el seu ús, i sovint són capaços de fer burla aquesta seguretat.

Que hem de fer com a pares davant del fet?

Primer de tot pensa que els adolescents actuals han crescut en un ambient cada vegada més tecnològic, per tant es normal que sigui un àmbit que coneixen molt bé, i que els hi cridi l'atenció l'utilitat d'aquest, pràcticament il·limitada. Però també està clar que el seu ús està fent que aquests rebin masses estímuls, i que no siguin capaços de centrar-se de forma eficient quan estudien.

Seguim aquests petits consells:

1.           Limita l'ús de l'ordinador i internet tot el possible.
2.           Fomenta l'ús d' altres tipus de suport a l'hora d'estudiar, com per exemple els llibres.
3.           Realitza periòdicament una revisió acurada de l'ordinador del teu fill, per tal de comprovar que s'estan emprant els programes d'estudi adequats.
4.           Consciència al teu fill sobre els pros i contres de l'ús abusiu de les noves tecnologies.
5.           Consulta a un professional sempre que ho creguis necessari, quan detectis que el teu fill no fa un ús adequat d'aquestes.

Finalment, els pares, com a educadors principals, hem de tenir molt en compte quin és el paradigma d'estudi / estil de vida actual, i intentar entendre als nostres fills.


Paqui Martín
Psicologa